• آخرین بروز رسانی : 1400/07/26

گزارش تصویری

گزارش تصویری

 

چهار شنبه 18 فروردین 1400 - 13:50
بازدید و آماده سازی احداث سردخانه و محیط های فرآوری و توزیع خون در مرکز ری
الهام اعتمادی نسب