• آخرین بروز رسانی : 1400/07/04

خون کامل

خون کامل

 

 

 

يك واحد خون كامل شامل 450 سي سي خون و 63 ميلي ليتر ماده ضد انعقاد و نگهدارنده است. هماتوكريت آن 36 تا 44 درصد است.

 پايداري خون كامل بستگي به نگهدارنده آن دارد در صورتي كه سيترات، فسفات، دكستروز يعني CPD   باشد مدت نگهداري 21 روز و در صورت استفاده از CPDA-1 ، 35 روز مي باشد. دماي نگهداري خون كامل 6-1 درجه سانتي گراد است.

 مصرف خون كامل :

از خون كامل تنها هنگامي استفاده مي شود كه بيش از 25-30 درصد حجم خون بصورت حاد ( Acute blood loss ) در يك فرد بالغ كاهش پيدا كرده باشد .

مصرف خون كامل در موارد زير انديكاسيون دارد:

1) Massive Transfusion   ( جايگزيني بيش از يك حجم خون يا بيش از 4-5 ليتر در طي 24 ساعت در يك فرد بالغ )

2)Exchange Transfusion

3) عمل by pass قلبي ريوي