• آخرین بروز رسانی : 1401/05/17

گلبول قرمز متراکم

گلبول قرمز متراکم

 

 


گلبول قرمز فشرده يا متراكم با برداشت پلاسما از خون كامل بوسيله سانتريفيوژ به دست مي آيد.

پايداري گلبول قرمز فشرده بستگي به نگهدارنده آن دارد در صورتي كه سيترات، فسفات، دكستروز يعني CPD   باشد مدت نگهداري 21 روز و در صورت استفاده از CPDA-1 ، 35 روز مي باشد. دماي نگهداري خون كامل و گلبول قرمز فشرده 6-1 درجه سانتي گراد است.

 

مصرف گلبول قرمز متراكم :

 الف ) موارد استفاده از گلبول قرمز متراكم در بيماران با سن كمتر از 4 ماه ( نوزادان )

1) هموگلوبين كمتر از 13 گرم در دسي ليتر ( يا هماتوكريت كمتر از 40% ) همراه با بيماريهاي شديد و سيانوتيك قلب و ريه يا نارسائي قلب

2) از دست رفتن سريع و حاد بيش از 10 درصد حجم خون

3) هموگلوبين كمتر از 8 گرم در دسي ليتر ( هماتوكريت كمتر از 25% ) در نوزادان stable   و فاقد بيماريهاي زمينه اي فوق

ب) موارد استفاده از گلبول قرمز متراكم در بيماران با سن بيش از 4 ماه

1) هموگلوبين قبل از عمل جراحي كمتر از 8 گرم در دسي ليتر ( يا هماتوكريت كمتر از 25% ) و يا هموگلوبين كمتر از 8 گرم در دسي ليتر بعداز عمل جراحي همراه با علائم و نشانه هاي كم خوني

2) كاهش يا از دست رفتن سريع و حاد بيش از 15% حجم خون يا وجود علائم و نشانه هاي هيپوولمي كه به تزريق مايعات كريستالوئيد يا كلوئيدي پاسخ نداده باشد.

3) هموگلوبين كمتر از 13 گرم در دسي ليتر و بيماري شديد قلبي ريوي (سيانوز، ديسترس تنفسي)

4) هموگلوبين كمتر از 8 گرم در دسي ليتر در بيماراني كه تحت شيمي درماني يا راديو تراپي هستند

5) هموگلوبين كمتر از 8 گرم در دسي ليتر در بيماران دچار كـم خوني مزمن كه به درمان طـبي پاسخ نداده اند و يا علائم و نشانه هاي كم خوني را دارند

6) عوارض بيماري سيكل سل نظير حوادث عروقي مغزي، Acute chest syndrome ، آمادگي براي عمل جراحي

7) بيماران مبتلا به تالاسمي ماژور

ج) در بالغين

1) كاهش سريع و حاد بيش از 20% حجم خون

2) هموگلوبين معادل يا كمتر از 7 گرم در دسي ليتر يا هماتوكريت كمتر از 21% در بيماران دچار آنمي مزمن كه به درمان طبي پاسخ نداده باشند و فاقد بيماريهاي زمينه اي باشند.

3) در صورتي كه هموگلوبين بيمار بين 7-9 گرم در دسي ليتر و همراه با بيماريهاي زمينه اي مانند بيماريهاي عروق كرونر يا عروق مغزي بوده و يا داراي نشانه ها و علايم مهم كم خوني باشند ( مانند سرگيجه، تنگي نفس، طپش قلب، ضعف و بيحالي شديد ) تزريق خون انديكاسيون دارد.

وزن * ( هموگلوبين اوليه هموگلوبين مورد نظر ) 6 = مقدار خون كامل مورد نياز

وزن * ( هموگلوبين اوليه هموگوبين مورد نظر ) 3 = مقدار خون فشرده مورد لزوم