• آخرین بروز رسانی : 1400/07/04

کرایو پور پلاسما

کرایو پور پلاسما

 

 پس از تهيه و جدا كردن كرايو از منبع FFP ، سوپرناتانت بالاي كرايو كه به كيسه جانبي هدايت مي شود به نام كرايو پور پلاسما ( CPP) Cryo poor plasma  ناميده مي شود. اين فرآورده حاوي مقادير خيلي كم فيبرينوژن، فاكتور VIIIC و فاكتور فون ويلبراند مي باشد ليكن ساير فاكتورهاي پلاسمائي را به حد كافي دارد. به حالت منجمد در دماي 18- درجه سانتي گراد نگهداري مي گردد و Shelf life   آن مانند FFP   است . حجم آن حدود 200 سي سي مي باشد. نام هاي ديگر اين فرآورده Cryo precipitate-Reduced plasma  و Cryo precipitate depleted Plasma   مي باشد.

 

كاربردهاي باليني كرايو پور پلاسما

 

1. درمان بيماران مبتلا به TTP

2. درمان بيماران مبتلا به HUS

3. به عنوان ماده جايگزين در درمان TTP   و HUS   به روش پلاسمافرزيس

4. به عنوان منبع تهيه آلبومين و ايمونوگلوبين ها در پالايشگاه هاي پلاسماي خون