• آخرین بروز رسانی : 1400/09/14

خون شسته شده

خون شسته شده

 

 خون شسته شده فراورده اي است كه از خون كامل با انجام سانتريفيوژ و خارج كردن پلاسما و شستن گلبول هاي قرمز در يك محلول ايزوتونيك بدست مي آيد. اين فراورده، سوسپانسيوني از گلبول قرمز است كه اكثر پلاسما، پلاكت و گلبول سفيد آن خارج گرديده و هر واحد از آْن در پايان پروسه، حداقل 40 گرم هموگلوبين دارد.

خون شسته شده در موارد زير استفاده مي شود:

- واكنش تب زا ناشي از تزريق خون كه ازطريق Leukocyte Reduction نتوان از آن پيشگيري كرد.

- وجود آنتي بادي برعليه IgA در بيماران با IgA deficiency و عدم دسترسي به اهداكننده اي با كمبود  IgA

- سابقه واكنشهاي آنافيلاكتيك

- واكنشهاي كهيري شديد كه با تجويز آنتي هيستامين قبل از تزريق قابل پيشگيري نباشد

- خارج شدن پتاسيم واحدهاي خوني اشعه ديده بيشتر از 12 ساعت، قبل از تزريق به نوزاد و جنين

- نوزادن مبتلا به neonatal alloimmune thrombocytopenia  كه مي خواهند پلاكت مادري maternal apheresis platelets دريافت كنند