• آخرین بروز رسانی : 1400/07/04

ایمونو هماتولوژی

ایمونو هماتولوژی

 

 


بخش ایمنو هماتولوژی پایگاه تهران ،بخشی با فعالیت تخصصی بوده و به عنوان رفرانس  بانک خون بیمارستانها و آزمایشگاهها  میباشد. آزمایشات انجام شده در این بخش به شرح ذیل مي باشد

 

1) تعیین دقیق گروه خونی

 

گروه خونی به روش لوله ای و انجام Back type & Cell tpe  تعیین می گردد. Type(C.T) Cell  و  Back Type(B.T) باید با هم همخوانی داشته باشند ولی اگر به علل مختلف ( که در کتب بانک خون موجود است ) با عدم همخوانی مواجه شدیم ، در آن صورت تعیین نوع گروه خونی بیمار نیاز به فعالیت بیشتر و تخصصی تر دارد که در این واحد صورت می پذیرد. مواردی که برای تعیین گروه خونی به این بخش ارسال میگردد ،شامل موارد زیر می باشد:

الف) نمونه بیمارانی که بانک خون بیمارستانها به علت عدم تطابق درC.T    و  B.T به جواب قطعی دست نیافته و نتوانستند جواب گروه خون بیمار را گزارش نمايند.

ب) نمونه بیمارانی که بعلت داشتن دو جواب گروه خون متفاوت از آزمایشگاهها ، برای  تعیین تکلیف به این بخش معرفی می گردند 

ج) نمونه های ارسالی از نوزادان و والدین که تناسب گروه خونی و یا Rh ندارند.           

د) کیسه های خون برگشتی از بیمارستانها که جواب گروه خون درج شده روی کیسه با گروه خون انجام شده دربیمارستان تطابق ندارد  .                                                               

ر) اهداکنندگانی که دارای دو کارت اهدا با دو گروه خونی متفاوت هستند.

س) نمونه های ارسالی از بخش اتوماسیون پایگاه به دلیل مغایرت C.T و  B.T جهت تعیین دقیق گروه خونی مستلزم انجام آزمایشات تکمیلی می باشد که در این بخش انجام می شود .

ص) نمونه های ارسالی از بخش پیگیری پایگاه  که بعلل مختلف مثل ادعای اهدا کننده مبنی بر اشتباه در نوع گروه خونی ، و یا داشتن کارت قبلی با گروه خون متفاوت جهت روشن شدن وضعیت به این بخش ارسال می گردند

ط) نمونه های ارسالی از اهدا کننده خود حذفیCue و  Failed

 

2)آزمایش جستجوی آنتی بادی نا منظم (Antibody Screening)

 

آزمایش مذکور روی نمونه سرم بیماران که اغلب از بیمارستانها و مراکز درمانی به این بخش معرفی می گردند  جهت جستجوی انتی بادی نامنظم (غیر طبیعی ) دربیمارانجام و فقط وجود یا عدم وجود آنتی بادی در بیمار رامشخص میکند. 

                                                                              

3) آزمایش تعیین هویت آنتی بادی(Antibody Identification)  ( Panel test)

 

در این آزمایش به نوع آنتی بادی پی میبریم . اگر در آزمایش Antibody screening  نتیجه مثبت بگیریم دلالت بر وجود آنتی بادی در سرم بیمار میباشد، ولی برای تعیین نوع آنتی بادی از آزمایش Panel بهره می جوییم .

 

4) آزمایش جستجوی اتو آنتی بادی (Auto control)

 

این آزمایش برای تعیین وجود اتو آنتی بادی در بیمار میباشد.

 

5) آزمایش سازگاری خون (Cross match)

 

بیمارانی که بیمارستانها بعلل مختلف قادر به تهیه خون سازگار برای آنها نمی باشند ، نمونه بیمار رابه این بخش میفرستند :   

الف) بیمارانی که دارای گروه خونی فرعی (A2) بوده و دارای Anti A1  در سرم میباشند.

ب) بيماراني که بعلل مختلف تعیین گروه خونی آنها مقدور نباشد.

ج) بیمارانی که بعلت تزریق خون مداوم ، تولید آنتی بادی کرده اند و باید پس از تعیین نوع آنتی بادی تولید شده در سرم بیمار ، کیسه خونهای فاقد آنتی ژن مربوطه را پیدا نموده ، سپس کراس مچ نمائیم .   

د) بیمارانی که با وجود انجام کراس مچ در بیمارستانها ، هنگام تزریق خون واکنش داده اند و به تشخیص پزشک معالج ، نمونه بیمار را به همراه کیسه خون مربوطه به این بخش میفرستند تا نتیجه نهایی علت واکنش مشخص گردد .

ر) بیمارانی که آنمی همولیتیک اتو ایمیون دارند و با همه کیسه ها واکنش می دهند.

                                                                                                                         

6) آزمایش تعیین فنوتیپ گلبول قرمز بیمار (RBC Phenotype )

 

این آزمایش روی گلبول قرمز بیمار انجام میشود.وبسياري ازآنتي ژن هاي گروههاي خوني فرعي تعيين ميگردد. اين آزمايش معمولا براي بيماران تالاسمي قبل از اولين تزريق خون و نيز بر روي نمونه خون مادر و نوزاد در موارد ليز گلبول هاي قرمزپس از تزريق خون به نوزاد انجام ميشود.    

                                      

7) تهیه گلبول قرمز حساس شده

 

این عمل جهت کنترل کیفی و تعیین کیفیت آنتی هیومن گلبولین انجام می شود .

 

8) تست الوشن (elution)

 

این آزمایش در مورد بیمارانیکه کومبس مستقیم مثبت داشته اند و یا در مورد گروههای فرعی خون انجام می شود .

 

9) کنترل کیفی آنتی سرمها  

 

کلیه آنتی سرمهای گروههای خونی باید بصورت روزانه و با تغییر Lot Number کنترل کیفی شده و مورد تائید قرار گیرند .

 

 

لازم به ذكر است بخش سرولوژی اختصاصی بعنوان رفرانس بانک خون همه روزه آماده جوابگویی به بانک خون بیمارستانها و کمک به حل مشکلات احتمالی  آنها میباشد.