• آخرین بروز رسانی : 1400/09/14

بولتن علمی انتقال خون

بولتن علمی انتقال خون

 
لینک عنوان
دانسته های کامل در مورد خون کامل - بولتن 71 دانسته های کامل در مورد خون کامل - بولتن 71
کنترل عفونت، کمک های اولیه و سلامت شخصی - بولتن 70 کنترل عفونت، کمک های اولیه و سلامت شخصی - بولتن 70
کاربردهای رایج فلوبوتومی درمانی - بولتن 69 کاربردهای رایج فلوبوتومی درمانی - بولتن 69
محاسبات مورد نياز بانك خون - بولتن 68 محاسبات مورد نياز بانك خون - بولتن 68
گايد لاين جديد تزيق پلاكت - بولتن 68 گايد لاين جديد تزيق پلاكت - بولتن 68
تزريق خون در فوريتهاي پزشكي و خونريزي حاد- بولتن 68 تزريق خون در فوريتهاي پزشكي و خونريزي حاد- بولتن 68
انتقال خون در نوزادان(از بدو تولد تا 4ماهگي) - بولتن 68 انتقال خون در نوزادان(از بدو تولد تا 4ماهگي) - بولتن 68
تزريق خون براي نجات و كنترل اسيب از راه دور - بولتن 68 تزريق خون براي نجات و كنترل اسيب از راه دور - بولتن 68
مراقبت از خون - چرا؟ - بولتن 68 مراقبت از خون - چرا؟ - بولتن 68
تغيير د ر روند تزريق خون در بيماران دچار خونريزي  - بولتن 69 تغيير د ر روند تزريق خون در بيماران دچار خونريزي - بولتن 69
تحليلي مبني بر شبيه سازي آزمايش هاي كنترل شده  - بولتن 68 تحليلي مبني بر شبيه سازي آزمايش هاي كنترل شده - بولتن 68
اختلال و نابهنجاري در تزريق خون اختلال و نابهنجاري در تزريق خون
فرآورههاي خوني و فرآورده درماني-بولتن 68 فرآورههاي خوني و فرآورده درماني-بولتن 68
پلاکت فرزیس - بولتن 68 پلاکت فرزیس - بولتن 68
با آزمايش خون مي توان گفت كه شما با چه ويروسهايي - بولتن 68 با آزمايش خون مي توان گفت كه شما با چه ويروسهايي - بولتن 68
گروه خون با خطر ابتلا به آلزايمر-بولتن 68 گروه خون با خطر ابتلا به آلزايمر-بولتن 68
ـعـرف هـاي بـانك جـمع آوري خـون -فراكيش ـعـرف هـاي بـانك جـمع آوري خـون -فراكيش
شيوع سرمي هپاتيت بين اولين اهدا كنندگان خون در آنتاناناريواز شيوع سرمي هپاتيت بين اولين اهدا كنندگان خون در آنتاناناريواز
شيوع سرمي ويروس خون در بين اهداكنندگان بخشي از جنوب ايتاليا شيوع سرمي ويروس خون در بين اهداكنندگان بخشي از جنوب ايتاليا
درجه بالاي اتوايميونيزاسيون در ميان بيماران تالاسمي وابسته به انتقال خون تونسي درجه بالاي اتوايميونيزاسيون در ميان بيماران تالاسمي وابسته به انتقال خون تونسي
تزريق فشرده و فرآورده خون استفاده شده در كودكان مبتلا به بيمار روحي- امامي تزريق فشرده و فرآورده خون استفاده شده در كودكان مبتلا به بيمار روحي- امامي
انجام آزمايشهاي خون با گوشي موبايل هوشمند - دكتر هاديلو انجام آزمايشهاي خون با گوشي موبايل هوشمند - دكتر هاديلو
بقاي طولاني مدت بارتونلا با سيلي فورميس - احمدي مقدم بقاي طولاني مدت بارتونلا با سيلي فورميس - احمدي مقدم
خانم صارمي- گرد آوري خانم صارمي- گرد آوري
ارزيابي نقش مراكز جمع آوري خون در سلامت جامعه- هدايتي - عباسي ارزيابي نقش مراكز جمع آوري خون در سلامت جامعه- هدايتي - عباسي
اخبار اخبار
خانم حاجي- تفاوت هموويژيلانس بين انواع فرآورده اي پلاسمايي خانم حاجي- تفاوت هموويژيلانس بين انواع فرآورده اي پلاسمايي
دكتر صابر ، دكتر والمحمدي - اهميت فاكتورهاي خطر كوچك و متوسط دكتر صابر ، دكتر والمحمدي - اهميت فاكتورهاي خطر كوچك و متوسط
دكتر طاهره وحيد -دكتر زهرا وارسته نيا-هموويژيلانس مويرگي دكتر طاهره وحيد -دكتر زهرا وارسته نيا-هموويژيلانس مويرگي
ميزان واكنش هاي وازوواگال در اهداكنندگان نوجوان بار اول خون ميزان واكنش هاي وازوواگال در اهداكنندگان نوجوان بار اول خون
هپاتيت بي مخفي  بروز ، شناسايي و آثار باليني- دكتر صابري هپاتيت بي مخفي بروز ، شناسايي و آثار باليني- دكتر صابري
بولتن شماره 64 بولتن شماره 64
نشریه داخلی نشریه داخلی