• آخرین بروز رسانی : 1400/09/14

معاونین

معاونین

 

 
معاون فنی و فن آوری های نوین دکتر عباداله سالک مقدم
معاون اهدا کنندگان دکتر مجید مسلمی
سرپرست معاونت اداری و مالی احمد عباسی مقدم
رئیس حراست حسین آقاجان زاده
مدیر روابط عمومی و رئیس دفتر مدیرکل حسن پور رضا
مدیر تضمین کیفیت دکتر مسعود ناظمی
سرپرست جذب و نگهداری اهدا کنندگان رضا محترمی
مسئول آزمایشگاه کنترل کیفی فرزین فرخ زاد
QP دکتر فریبا صابری
فرمانده بسیج و مسئول رسیدگی به شکایات رسول فارسی