• آخرین بروز رسانی : 1400/09/14

مدیر کل

مدیر کل

 

 

دکتر محمدرضا مهدی زاده

 

 

 

 

مدیرکل انتقال خون استان تهران

 

 

 

 

تاریخ انتصاب : 1398/09/26